Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na zasielanie newsletterov

Týmto dávam prevádzkovateľovi spoločnosti HOVERBOARD, s.r.o., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50 270 346, DIČ: 2120253036, IČ DPH: SK2120253036 výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa na zasielanie newsletterov obsahujúcich marketingové informácie súvisiace s predajom výrobkov alebo poskytovaním služieb prevádzkovateľa.

Súhlas poskytujem na obdobie 5 rokov, po uplynutí ktorých budú osobné údaje vymazané.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na možnosť označenú ako odvolanie súhlasu, ktorá bude súčasťou každej e-mailovej správy a je k dispozícii aj na stránkach www.rychlypresun.sk .

Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, prevádzkovateľ nebude oprávnený využívať e-mailový kontakt na zasielanie newsletterov s uvedenými marketingovými informáciami.

Zásady ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedenú TU.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.